“Città di Palmanova” half marathon
21st Novembre 2010